Asrevisie

Een caravan is rubber- of staal geveerd. Deze verende rubber wordt asrubber genoemd en zit geklemd tussen de as en de as-koker, ook wel as-lichaam genoemd. De asrubber zorgt voor een soepele vering van de caravan en draagt in hoge mate bij tot een goede en stabiele wegligging. De koker is star met het chassis van de caravan verbonden en de as via een draagarm (zwenk-arm) met het wiel. Rubber is een zeer elastisch materiaal en is in staat de bewegingen van het wiel op te vangen en te absorberen, zodat de trillingen en de schokken als gevolg van het rijden niet of in zeer gedempte vorm aan de caravan worden doorgegeven. Een dergelijke vering wordt ook wel een torsievering genoemd. De asrubber kan kapot gaan als gevolg van:

  • te zware belasting
  • rijden door een kuil of tegen een obstakel
  • veroudering/verharding

Wanneer de asrubber kapot is zien we dat de caravan door gaat hangen. De asrubber is dan zijn veerkracht kwijt en het trillen en schokken door het rijden wordt niet meer opgevangen. Dan gaat het chassis, frame en opbouw van de caravan onverantwoord schokken en trillen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren op de weg, voor uzelf en voor uw mede weggebruikers. Na enige tijd ziet men dan ook scheuren in de beplating van de caravan ontstaan. Het kan zelfs gebeuren, dat de kasten van de wand losraken. Om deze beschadiging aan de caravan te voorkomen, moeten de asrubbers tijdig vervangen worden. Wanneer het onderhoud aan de caravan door een deskundige wordt verricht, dan zullen kapotte asrubbers onmiddellijk geconstateerd worden. Zelf kunt u het ook zien, wanneer de caravan ongewoon ver doorhangt. ACR Caravan-en Camperservice is gespecialiseerd in het vervangen van asrubbers. Vakkundig personeel vervangt de asrubbers met speciaal voor dat doel ontworpen apparatuur en gereedschap. Kosten asrubbers vervangen € 515,00 (rubber geveerd).

Asrubberrevisie voor

Asrubberrevisie na